Możliwość komentowania Polityka, to dziedziną zajmująca się wszystkimi elementami życia społecznego została wyłączona

Obecna kondycja UE
Chociaż Unia Europejska jest obecnie w kryzysie, to jednakże nie jest powiedziane, że nadal nie jest silną organizacją. W końcu skupia wokoło siebie wiele zamożnych państw. Ciągle UE jest federacją szalenie bogatych krajów.
Naturalnie nie wszystkie z nich są bardzo zamożne, ale w porównaniu z chociażby większości krajów w Afryce, to i tak UE to wielka potęga. I chociaż ostatnio wolno się rozwija, przynajmniej w porównaniu z choćby niektórymi azjatyckimi krajami, to musimy mieć na uwadze, że to nadal Chiny nas gonią. Choć naturalnie nie można powiedzieć, iż UE jest idealną organizacją. Według mnie UE to świetny pomysł – nawet po połączeniu jesteśmy mniejsi, aniżeli Chiny czy Indie, a więc tylko jako zwarta organizacja możemy się liczyć.
Jednakże wielkim minusem owej organizacji jest po prostu to, że jest mocno zbiurokratyzowana. Właśnie dzięki biurokracji, Chiny oraz inne potęgi gospodarcze – albo aspirujące do ich miana, dużo szybciej nas doganiają. To niedobrze, bo przecież w interesie Europy jest to, aby UE ciągle była potęgą. I naturalnie pewnie tak będzie, lecz trudno powiedzieć czy np. problem dot. bezrobocia, a w szczególności wśród młodych, bardzo szybko zostanie zażegnany. Być może całą Europę czeka los choćby Włoch, czyli co prawda zamożnego kraju, który jednak ma wielkie problemy z funkcjonowaniem? Ciężko w jednoznaczny sposób rzec…

Comments are closed.